OPLEIDING EN TRAINING

Wij leiden op volgens de geldende normen van het NIBHV , NRR, Rode Kruis, FAN en het Oranje Kruis

Geheel op maat verzorgen wij de opleidingen basis en herhaling BHV en ploegleider bij u op locatie.

Basis BHV
Elke werkgever is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. De werkgever moet zich laten bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als BHV’ers.

Wij laten de cursus zoveel mogelijk aansluiten bij uw branche en situatie door gebruik van realistische voorbeelden en praktische oplossingen.

Wat leert u tijdens de BHV Basiscursus?

Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels

Spoedeisende hulp
Reanimatie en gebruik AED
Beroerte
Shock
Luchtwegblokkade

Niet Spoedeisende hulp
Wonden
Oogletsel
Botbreuken
Kneuzingen en verstuikingen
Ontwrichtingen
Wervel-letsel

Brandbestrijding en Ontruiming
Taak van de BHV’er bij brand en ontruiming
Gevaren bij brand
Gebruik blusmiddelen

Herhaling BHV
Herhaling is de kracht van leren. Tijdens een herhaling gaan we aan de slag!
We evalueren en upgraden de kennis en vaardigheden en motiveren tot zelfeducatie.

Basis Ploegleider BHV
De ploegleider geeft bij een calamiteit leiding aan de BHV-ploeg, coördineert oefeningen en is verantwoordelijk voor de keuring en opslag van benodigde materialen.

Wat leert u tijdens de Basiscursus Ploegleider BHV?
Scenario oefeningen voorbereiden en trainen
Communicatie en alarmeringsmiddelen
Wet en regelgeving
Beheer materialen
Leiding geven aan BHV-ploeg

Herhaling Ploegleider
Herhaling is de kracht van leren. Tijdens een herhaling gaan we aan de slag!
We evalueren en upgraden de kennis en vaardigheden en motiveren tot zelfeducatie.

Ontruimingsoefeningen
In overleg organiseren wij zowel aangekondigde als onaangekondigde ontruimingsoefeningen.

Wij beschikken over alle benodigde materialen en verzorgen de opleiding bij u op locatie.